Sunday, February 20, 2011

Gobindo Lyrics (Anjan Dutta)

gobindo ke mereche tar malik
gobindo kandche rastay
gobindo r pashe ekta shalik
gobindo ke sahosh jogay

ektu porei kanna bhule jabe
bhule jabe kalshite choto choto hath paa
shalik pakhi ar gobindo ke niye
hasbe abar amar kolkata

koshto boro koshto e shohore
koshto jaay hariye shohojei
hajar bar morle poreo ashbo firey firey
ami ashbo fire ekhanei......ekhanei

naame jhor naame brishti bheshe jaay amar shohor
shalik hariye fele tar raat-er ashtana
bhije job-jobe shordi jor

gobindo r duto haath ache kerosene er stove
shukiye jaay shalik er gaa
shalik pakhi ar gobindo je tai
kono bipod ke bhoy paay na ar

koshto boro koshto e shohore
koshto jaay hariye shohojei
hajar bar morle poreo ashbo firey firey
ami ashbo fire ekhanei......ekhanei

koshto boro koshto e shohore
koshto jaay hariye shohojei
hajar bar morle poreo ashbo firey firey
ami ashbo fire ekhanei......e shohore

No comments:

Post a Comment

Followers