Saturday, February 26, 2011

Chyapta Golap Lyrics (Anjan Dutta)

school-er gate-r baire dariye meye ta
chhele ta doure doure eshe hnapay
school-er bus ta horn diye jaay teen bar
meye ta doure doure chole jaay

school-er bag ta kandhe tule niye chhele ta
hnapate hnapate abar hata dey
bus er bhetor janlar kache jhapsa
meye tar abar kanna paay

aro duto chhele meyer boyesh bere jabe
aro duto diner oboshan
amar chhelemanushi ta aankre dhore rekhe
likhbo ami bhalobashar gaan

chhele tar nei bari ferar tara
meye taro nei barite telephone
dujoner e nei niyom bhangar boyosh
tobu dujoner e ache niyom bhangar mon

chhele tar ache buk pocket-e chithi
prothom prem-er banan bhul
meye tar ache jotno kore rakha
khatar bhetor chyapta golap phul

aro duto chhele meyer boyesh bere jabe
aro duto diner oboshan
amar chhelemanushi ta aankre dhore rekhe
gaibo ami bhalobashar gaan

chhele tar nei bhobishyoter bhavna
meye taro nei dabi dawa kono
dampotter shokto mane ta
tara dujonei janena ekhuno

sudhu ektibarer jonnye ektu dekha
chhuti hoye gele dujoner iskool
nei je tader ar kono chawa pawa
khatar bhetor chyapta golap phul

aro koto chhele meyer boyosh bere jabe
aro koto diner oboshan
amar chhelmanushi mon aankre dhore rekhe
aro ekta bhalobashar gaan

1 comment:

Followers