Thursday, September 13, 2012

Bare Bare Ar Asha Hobe Na Lyrics (Bhoomi)

bare bare ar asha hobe na
bare bare ar asha hobe na
emon manob jonom ar pabe na
bare bare ar asha hobe na
emon manob jonom ar pabe na

shabdhane cholo mon hou hushiyar
shabdhane cholo mon hou hushiyar
tomar bela je boye jaay ashe ondhokar

shabdhane cholo mon hou hushiwar
tomar bela je boye jay ashe ondhokar

juriya royeche hridoye aakash
juriya royeche hridoye aakash
bhobha kohe chokh mele cheye dekho na

bare bare ar asha hobe na
bare bare ar asha hobe natumi jaha kore gele aashiya hethay
tumi jaha kore gele aashiya hethay

tumi jaha kore gele aashiya hethay
chitrogupto likhilo khathay
hishab koriben shei bidhatay
hishab koriben shei bidhatay
tar kache faanki jhuki kichu chole na

bare bare ar asha hobe na
bare bare ar asha hobe na
emon manob jonom ar pabe na

bare bare ar asha hobe na 
bare bare ar asha hobe na
bare bare ar asha hobe na 
bare bare ar asha hobe na

3 comments:

Followers