Wednesday, February 1, 2012

Bhikhkhetei Jabo (Goutam Chattopadhyay)

Joto pesha ache dekhchi bheve bhikhkhe korai besh
nei kono shomoyer shuru nei to kono sesh

tai Bhikhkhetei Jabo go ami Bhikhkhetei Jabo
tai Bhikhkhetei Jabo go ami Bhikhkhetei Jabo

noi karo hukume noyto keu hukumer dash
apono mejaje shoda aapni kori bash

tai Bhikhkhetei Jabo go ami Bhikhkhetei Jabo
tai Bhikhkhetei Jabo go ami Bhikhkhetei Jabo

unnotir nesha kichu nei nei potoner bhoy
nei kono durashar thela nei kono shongshoy

tai Bhikhkhetei Jabo go ami Bhikhkhetei Jabo
tai Bhikhkhetei Jabo go ami Bhikhkhetei Jabo

jabo Bhikhkhetei Jabo go ami Bhikhkhetei Jabo
tai Bhikhkhetei Jabo go ami Bhikhkhetei Jabo

bishoy o shonchoy kichu nei bhavna hin noyon
jokhoni shranto e deho tokhoni shoyon

tai Bhikhkhetei Jabo go ami Bhikhkhetei Jabo
tai Bhikhkhetei Jabo go ami Bhikhkhetei Jabo

No comments:

Post a Comment

Followers